Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ+ (DUAL LANGUAGE+)

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ+ (DUAL LANGUAGE+)
 
Grade 3 Dual Language+ Program students singing a Mandarin song
 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ+ LÀ GÌ?

 • Học sinh phát triển trình độ Tiếng Anh đồng loạt với mục tiêu ngôn ngữ. Học sinh học nội dung học tập thông qua mục tiêu ngôn ngữ và Tiếng Anh. Học Khu Garvey hiện cung cấp các mục tiêu ngôn ngữ là Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Trung Quốc (Tiếng Phổ Thông). 
 • Ngoài ra, học sinh được trải nghiệm một ngôn ngữ thứ ba khác để làm thời gian sau giờ học được phong phú thêm, để xúc tiến việc tiếp xúc văn hóa và sự thưởng thức.
 

TẠI SAO CÓ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ CỘNG?

 • Năng Lực Thế kỷ 21st
Nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh trong các chương trình song ngữ trải nghiệm những lợi ích lâu dài về nhận thức, học tập, ngôn ngữ, văn hóa xã hội và kinh tế. Các em phát triển mức độ thông thạo cao về mục tiêu ngôn ngữ và tiếng Anh bắt đầu từ Mẫu giáo đến trung học, phát triển mức độ thông thạo nhận thức cao hơn, đạt được các tiêu chuẩn học tập tiên tiến, phát triển thái độ tích cực và đánh giá cao bản sắc dân tộc của riêng mình và các nền văn hóa thế giới.
 • Tầm Nhìn của Quận Khu và Tiểu Bang
Nhằm lãnh đạo hiệu quả trong một xã hội toàn cầu, học sinh cần được trang bị các năng lực  nhận thức, xã giao-biểu cảm, văn hóa và ngôn ngữ - một tầm nhìn của cả Học khu Garvey lẫn tiểu bang California (“Toàn cầu California năm 2030”).  
 • Hỗ Trợ Cộng Đồng
Đa số học sinh trong Học khu Garvey sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Con em mang đến trường những tài sản văn hóa và ngôn ngữ phong phú có thể được phát triển hơn nữa để đạt được khả năng song ngữ và biết đọc viết thông qua Chương trình Song ngữ +.
 

Chương Trình Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Anh+

 
Spanish-English Dual Language Plus
 • Chương Trình tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh+ theo mô hình tỷ lệ 90:10, được tăng cường thêm 10% cho trải nghiệm ngôn ngữ thứ ba được cung cấp sau giờ học.
 • Mô hình tỷ lệ 90:10 được sử dụng vì Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh có cùng hệ thống chữ cái tương tự; do đó, có sự chuyển giao trực tiếp nhanh chóng hơn trong việc giảng dạy giữa hai ngôn ngữ.
 • Tỷ lệ phần trăm (%) thời gian dành cho giảng dạy bằng Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thay đổi theo cấp lớp. Trong lớp mẫu giáo, 90% thời gian được dành để giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha và 10% bằng tiếng Anh. Số lượng thời gian bằng tiếng Tây Ban Nha mổi năm giảm dần xuống 10 phần trăm cho đến khi đạt tỷ lệ còn lại là 50:50 trong lớp 4.
Chương Trình Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Anh+
Chương Trình Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Anh+
 

Chương Trình Tiếng Trung Quốc (Tiếng Phổ Thông) & Tiếng Anh+

 
Chinese-English Dual Language Plus
 
 • Chương Trình Tiếng Trung Quốc (Tiếng Phổ Thông) & Tiếng Anh+ theo mô hình tỷ lệ 50:50, được tăng cường thêm 10% cho trải nghiệm ngôn ngữ thứ ba được cung cấp sau giờ học.
 • Mô hình tỷ lệ 50:50 được chọn vì Tiếng Trung Quốc không sử dụng hệ thống chữ cái Latin, cho nên việc chuyển giao ngôn ngữ tốn nhiều thời gian hơn.
 • Vì vậy, chương trình đặt sự chú tâm tương đương nhau trong cả hai ngôn ngữ và số lượng thời gian dành cho mỗi ngôn ngữ đều là 50 phần trăm trong tất cả các cấp lớp.
Chương Trình Tiếng Trung Quốc (Tiếng Phổ Thông) & Tiếng Anh+
Chương Trình Tiếng Trung Quốc (Tiếng Phổ Thông) & Tiếng Anh+
 

Trường học

 
Trường Dewey
Chương Trình Song Ngữ+ TiếngTây Ban Nha / Tiếng Anh
525 E. Dewey Ave., San Gabriel, CA 91776
Chương trình học:
8:20 Sáng -2:35 Chiều (trong ngày học) Chương trình Xong Ngữ Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Anh
2:35-3:30 Chiều (bắt buộc) Chương trình bổ xung sau giờ học, phát triễn sự thưởng thức về Tiếng Trung Quốc và văn hóa qua nghệ thuật thị giác và trình diễn.
 

Dewey Elementary School     Dewey Avenue Elementary School

 
Học Viện Ngôn Ngữ Duff Magnet
Chương Trình Song Ngữ+ Tiếng Trung Quốc / Tiếng Anh
7830 Dorothy Ave., Rosemead, CA 91770
Chương trình học:
8:20 Sáng -2:35 Chiều (trong ngày học) Chương trình Xong Ngữ Tiếng Trung Quốc (Phổ thông) / Tiếng Anh
2:35-3:30 Chiều (bắt buộc) Chương trình bổ xung sau giờ học, phát triễn sự thưởng thức về Tiếng Tây Ban Nha và văn hóa qua nghệ thuật nghệ thuật biểu diễn & nghe nhìn.

  

Duff Elementary School    

Trường Hillcrest
Chương Trình Song Ngữ+ Tiếng Trung Quốc / Tiếng Anh
795 Pepper Street, Monterey Park, CA 91755
Chương trình học:
8:20 Sáng -2:35 Chiều (trong ngày học) Chương trình Xong Ngữ Tiếng Trung Quốc (Phổ thông) / Tiếng Anh
2:35-3:30 Chiều (bắt buộc) Chương trình bổ xung sau giờ học, phát triễn sự thưởng thức về Tiếng Tây Ban Nha và văn  hóa qua  nghệ thuật biểu diễn & nghe nhìn.

 

Hillcrest Elementary School     Hillcrest School

 

TIÊU CHÍ NHẬP HOC & ƯU TIÊN - Đơn Xin Vào Chương Trình Lớp Mẫu Giáo

 
Chương Trình Song Ngữ + là một chương trình được thiết kế đặc biệt và thành công của chương trình được xây dựng dựa vào sự phối hợp giữa thiết kế chương trình, đặc điểm học học sinh, và cam kết của phụ huynh. Để đảm bảo việc nhận đúng học sinh và quan trọng nhất, thành công của học sinh, tiêu chí dưới đây sẽ được áp dụng để xác định việc nhận học sinh vào chương trình.  
 • Cam Kết & Hỗ Trợ Của Phụ Huynh
 • Tham gia vào họp định hướng và các buổi hội thảo phụ huynh của Song Ngữ +
 • Hỗ trợ học sinh trong việc học được ngôn ngữ mục tiêu và tiếng Anh
 • Hỗ trợ Chương Trình Làm Giàu Thêm Sau Giờ Học +
 • Tình nguyện tại chương trình khi có thể theo lịch của phụ huynh
 • Cam kết theo học theo suốt thời gian của chương trình. Cần ít nhất là 5 đến 7 năm để phát triển thành thạo ở mức độ trung bình trong học tập bằng ngôn ngữ mục.
  • Cam Kết Của Học sinh: Học sinh có nỗ lực bền bỉ để đạt được các yêu cầu của chương trình.
  • Tuổi của Học Sinh: Ưu tiên sẽ được dành cho các đơn hội đủ tiêu chuẩn vào lớp K vào đầu năm học. (Các đơn tuổi TK sẽ được kiểm tra trên từng cá nhân nếu còn có chỗ học và học sinh đỗ bài kiểm tra tình cảm xã hội/ngôn ngữ.)
  • Nộp Đơn Tham Gia Vào Chương Trình Đúng Thời Hạn: Nếu có nhiều đơn hơn số chỗ học, ưu tiên sẽ được cấp cho các đơn theo thứ tự đến trược, phục vụ trước.
*Chỉ Định Lại Chương Trình: Học Khu sẽ theo dõi tiến bộ của học sinh được nhận vào chương trình Song Ngữ + và chỉ định lại sang chương trình “Chỉ Học Tiếng Anh” khi thấy cần thiết đối với học sinh có  thể hiện gặp rất nhiều khó khăn thử thách ở chương trình song ngữ, cụ thể là trong những năm đầu theo học.
 

TIÊU CHÍ NHẬP HOC & ƯU TIÊN - Đơn Xin Vào Chương Trình Lớp 1-3

 

Chương Trình Song Ngữ + là một chương trình được thiết kế đặc biệt và thành công của chương trình được xây dựng dựa vào sự phối hợp giữa thiết kế chương trình, đặc điểm học học sinh, và cam kết của phụ huynh. Để đảm bảo việc nhận đúng học sinh và quan trọng nhất, thành công của học sinh, tiêu chí dưới đây sẽ được áp dụng để xác định việc nhận học sinh vào chương trình.  

 • Thành Thạo Ngôn Ngữ Của Học Sinh: Học sinh nộp đơn vào Chương Trình Song Ngữ + từ lớp 1-3 được yêu cầu làm bài kiểm tra bằng tiếng Anh và bằng tiếng xin vào học( tiếng TBN hoặc tiếng Trung) và thể hiện có đủ trình độ ngôn ngữ phù hợp theo cấp lớp đối với chương trình Song Ngữ + để được nhận vào chương trình.
 • Số Chỗ Học: Do số chỗ học có hạn đối với chương trình Song Ngữ + cho lớp 1-3. Việc nhận học sinh đủ năng lực vào chương trình Song Ngữ + Lớp 1-3 sẽ được xác định bằng số chỗ học có theo yêu cầu của khối lớp và/hoặc nhà trường.
 • Cam Kết & Hỗ Trợ Của Phụ Huynh
  • Tham gia vào họp định hướng và các buổi hội thảo phụ huynh của Song Ngữ +
  • Hỗ trợ học sinh trong việc học được ngôn ngữ mục tiêu và tiếng Anh
  • Hỗ trợ Chương Trình Làm Giàu Thêm Sau Giờ Học +
  • Tình nguyện tại chương trình khi có thể theo lịch của phụ huynh
  • Cam kết theo học theo suốt thời gian của chương trình. Cần ít nhất là 5 đến 7 năm để phát triển thành thạo ở mức độ trung bình trong học tập bằng ngôn ngữ mục.
 • Cam Kết Của Học sinh: Học sinh có nỗ lực bền bỉ để đạt được các yêu cầu của chương trình.
*Chỉ Định Lại Chương Trình: Học Khu sẽ theo dõi tiến bộ của học sinh được nhận vào chương trình Song Ngữ + và chỉ định lại sang chương trình “Chỉ Học Tiếng Anh” khi thấy cần thiết đối với học sinh có  thể hiện gặp rất nhiều khó khăn thử thách ở chương trình song ngữ, cụ thể là trong những năm đầu theo học . 
 
 

GHI DANH

 

Hướng dẫn Ghi danh Đặc biệt cho Người đăng ký Chương trình Song ngữ + niên học 2022 - 23 (Dewey, Duff hoặc Hillcrest)

Việc ghi danh cho 2022-23, vui lòng KHÔNG hoàn tất đăng ký trên mạng cho đến khi quý vị nhận được thông báo về tình trạng đơn đăng ký Chương trình Song ngữ + của quý vị (thường là vào tháng 4 hàng năm). Khi quý vị nhận được thông báo chấp nhận chương trình, bạn cũng sẽ nhận được hướng dẫn đặc biệt về việc phương thức hoàn tất đăng ký trên mạng cho Chương trình Song ngữ +. (Lưu ý: Việc Đăng ký trên mạng không đúng cách có thể làm chậm việc chấp nhận con em tham gia chương trình.) 

Bất kể kết quả của việc đăng ký Chương trình Song ngữ + của quý vị như thế nào, xin hãy yên tâm rằng luôn sẽ có chỗ cho con em vào trong chương trình bình thường tại Học khu Garvey.

Xin hãy tham gia cùng với chúng tôi để Tham Dự Buổi Họp Thông Tin Phụ Huynh ảo

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình? Có một vài câu hỏi?

Xin hãy tham gia cùng với chúng tôi để Tham Dự Buổi Họp Thông Tin Phụ Huynh ảo

Date & Time: January 26, 2022 (Wednesday)

AM Session: 9:00-10:00 a.m.

PM Session: 5:00-6:00 p.m. (Repeat Session)

 

Bấm vào đây để tham gia

https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/dual-language-plus-program-parent-info-meeting

 

Đơn xin 

 
Bắt Đầu Nhận Đơn (Cho Niên học 2022-2023): 
26 tháng 1 đến 28 tháng 2 năm 2022
Bắt Đầu Nhận Đơn
(Cho Niên học 2022-2023):
26 tháng 1 đến 28 tháng 2 năm 2022
 
*** Xem ứng dụng ở cuối trang. ***

 

GSDXin hãy tham gia cùng với chúng tôi để Tham Dự Buổi Họp Thông Tin Phụ Huynh ảo
Date & Time: January 26, 2022 (Wednesday)
AM Session: 9:00-10:00 a.m.
PM Session: 5:00-6:00 p.m. (Repeat Session)
Bấm vào đây để tham giahttps://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/dual-language-plus-program-parent-info-meeting